ŘEZÁNÍ
VODNÍM
PAPRSKEM

VÝROBNÍ LINKA
PRO TRUBNÍ DÍLCE

MOŘENÍ
A PASIVACE

KOMPONENTY
ČOV, ÚV a ČS

TRUBKY
A TRUBNÍ DÍLCE

DOSTATEČNÁ
VÝROBNÍ
KAPACITA

KVALIFIKOVANÍ
PRACOVNÍCI

NÁKLADNÍ
AUTODOPRAVA

ZÁMEČNICKÉ
VÝROBKY

PŘENOSNÉ
JEŘÁBKYAktuálně

POZOR

Ve společnosti Strojírny Milenov byly k 10. 4. 2024 zrušeny pevné telefonní linky. Pro aktuální telefonní čísla navštivte, prosím, záložku Kontakty.

Výrobní sortiment

Společnost Strojírny Milenov je vzhledem ke své velikosti, zaměření a dlouholeté tradici pevně ukotvena na trhu zakázkové strojírenské výroby. Mezi běžně produkované výrobky se řadí:

Technologické vybavení čistíren odpadních vod, úpraven vod a čerpacích stanic – pojezdové mosty, flokulační válce, odběrné žlaby, středové sloupy, vyplachovací vany, homogenizační nádrže, zahušťovací nádrže, vystrojení lapáků písku, hrubé česle, podvozky pod kontejnery apod.

Technologické části – kusové výrobky pro cementárny, vápenky, štěrkovny a elektrárny (třídiče, drtiče a dávkovače, pásové a šnekové dopravníky, ventilátory, odtahy zplodin, zásobníky, mixéry, cyklony).

Ocelové konstrukce – lávky, zábradlí, žebříky a další stavební ocelové konstrukce.

Trubní dílce – trubky, redukce, segmentová kolena a obdobné trubní dílce atypických i typizovaných rozměrů.

Výše uvedené výrobky jsou zhotovovány jak z korozivzdorných materiálů tak i konstrukčních uhlíkových ocelí. Výroba probíhá dle výrobní výkresové dokumentace zákazníka, s možností využití spřízněné konstrukční kanceláře. V případě zájmu zákazníka je dodávka zařízení realizována včetně dopravy výrobku na místo instalace a jeho následné montáže.

Specializovaná pracoviště

Pro zajištění vysokého výrobního standardu investovala společnost Strojírny Milenov v posledních letech do moderního vybavení a zřízení nových specializovaných pracovišť, které umožnily rozšířit nabídku služeb a zvýšit kvalitu výroby.

Automatizované svařovací pracoviště pro výrobu nerezových trubních dílců a segmentových kolen – výroba typizovaných a atypických trubek od průměru DN 300 do průměru DN 1 400 v tloušťce materiálu od 3 do 14 mm, atypických a typizovaných trubních dílců, jako jsou svařovaná segmentová kolena (od DN 300 do DN 1 200, tloušťka stěny od 3 do 14 mm), centrické a excentrické redukce a T-kusy. Výrobky jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 10217-7.

Moření a pasivace – sjednocení vzhledu po předchozích výrobních operacích a zvýšení antikorozní odolnosti výrobku. Instalovaná technologie umožňuje moření a pasivaci postřikem nebo ponorem. Ponorem jsou mořeny a pasivovány výrobky do rozměru 6 500 x 1 400 x 1 400 mm (délka, šířka, výška), přičemž moření a pasivace ponorem zabezpečuje dokonalé chemické ošetření na všech plochách výrobku. Větší výrobky jsou mořeny postřikem. Pracoviště je vybaveno jeřábem o nosnosti 3,2 t. Projektovaná kapacita technologické linky je 1 000 t nerezových výrobků za rok.

Řezání vysokotlakým vodním paprskem – umožňuje dělení materiálu v širokém rozsahu jeho tloušťky, tepelné neovlivnění oblasti v okolí řezu a možnost vyřezat libovolný geometrický tvar, který je importován z DXF souboru. Instalovaná technologie umožňuje řezání kovových materiálů do tloušťky 150 mm o maximálních rozměrech plechu 2 000 x 3 000 mm. Pracoviště je vybaveno zvedací technikou o nosnosti 5 t.

Petr Bobák – Web & Graphic Designer © 2021 – Strojírny Milenov, spol. s r. o.