VÝROBNÍ SORTIMENT >
KOMPONENTY
ČOV, ÚV a ČS

Výrobky pro vodohospodářství jsou vyráběny zejména dle výkresové dokumentace mateřské, inženýrsko-dodavatelské společnosti KUNST. Nosným výrobním programem jsou níže uvedená technologická zařízení.

Pojezdové mosty usazovacích nádrží, dosazovacích nádrží a lapáků písku

Pojezdové mosty jsou vyráběny z uzavřených nosníků nebo variantně (pro velikosti větší než 15 metrů) ze speciálně vytvarovaných C-profilů, které stejně jako uzavřené nosníky garantují vysokou tuhost vlastní mostové konstrukce. Pojezd je řešen pomocí plnopryžových kol nebo ocelovými koly pojíždějícími po kolejnici. Obě varianty lze pro ztížené klimatické podmínky doplnit o nucený pohon s cévovým kolem a cévovou tyčí. Mostnice je standardně vyráběna z konstrukční oceli, zábradlí z nerezu. Přívod elektrické energie je řešen ve středu uloženým kroužkovým sběračem. Příkon pohonu pojezdového mostu se pohybuje v rozmezí 0,37 až 0,55 kW.

Odtokové žlaby, přepadové hrany, norné stěny

Odtokové žlaby jsou standardně vyráběny ve variantě U, materiálové provedení nerez. Tyto žlaby jsou doplněny o nornou stěnu pro zachycení plovoucích nečistot a přepadovou hranu zajišťující rovnoměrný odtok vody po celé ploše nádrže. Variantním provedením je žlab tvaru L, kdy jednu stěnu nahrazuje stěna vlastní nádrže, do které je žlab instalován. Nejmodernějším způsobem odtahu vody z nádrže je sytém zanořeného děrované potrubí, které je opět vyráběno z nerezové oceli a je rozmístěno v přesně definované vzdálenosti od stěny nádrže.

Středové sloupy, flokulační válce, nátokové a výtokové deflektory

Technologické vybavení sloužící k nátoku odpadní vody do kruhových nádrží je standardně vyráběno z nerezové oceli, přičemž flokulační válce do průměrů až 6m, nátokové a výtokové deflektory jsou vyráběny jako skořepiny (tenkostěnné výroky). Středové sloupy, které jsou vyráběny na automatizovaném svařovacím pracovišti, jsou naopak konstruovány a vyráběny tak, aby přenesly veškeré statické i dynamické zatížení mostové konstrukce.

Čističe přepadových hran

Čističe hran jsou určeny pro odstraňování nečistot z přepadových hran ocelových nebo betonových odtokových žlabů v kruhových dosazovacích nádržích. Dále je čistič uzpůsobený pro čištění vnitřních stěn a dna žlabu.Vlastní zařízení je konstrukčně řešeno k upevnění na patku nosníku pojezdového mostu, s možností natáčení a ustavení kartáče podle pozice čištěného místa. Většina dílů čističe je vyrobena z běžné uhlíkové oceli (11 375). Podle přání zákazníka mohou být komponenty čističe pozinkovány nebo ošetřeny nátěrem. Hřídel, na kterém je upevněn kartáč, je z důvodu vyšší korozní zátěže standardně vyroben z nerezavějící oceli. Z nerezavějící oceli jsou dále vyrobeny tyto díly: tubus závaží, jednotlivá závaží a trapézový šroub.

Hrubé česle, vyplachovací vany

Do výrobního sortimentu patří také technologická zařízení pro hrubé předčištění odpadní vody. Jsou jimi hrubé česle, s průlinami cca 30 až 50 mm, zachycující velké předměty připlavené odpadní vodou a vyplachovací vany o měrném objemu 200 až 1500 l/m, sloužící pro odstranění sedimentů usazených v dešťových zdržích. Zařízení jsou standardně vyráběna v provedení nerez.

Zahušťovací a homogenizační nádrže, dosazovací nádrže s pevným mostem

Nádrže jsou vyráběny jako stojaté, ocelové, beztlaké, válcové nádrže s kuželovým dnem, ukončeným vypouštěcím kalovým hrdlem. Nádrže o objemu 20 až 60 m3 jsou konstruovány a vyráběny individuálně dle potřeb zákazníka. Na nádrži je umístěn pevný most, na kterém je upevněno míchací ústrojí. Vlastní míchadlo je v dolní části opatřeno shrabovacími lištami, které stírají kal. Odtah vody je zajištěn odběrnými žlaby resp. zanořenými odběrnými trubkami umístěnými na obvodu nádrže.

Podvozky pod kontejnery

Podvozek pod kontejner je koncipován jako dvounápravový o rozvoru 1800 mm. Použitý rozvor a rozchod použitého podvozku zajišťuje dostatečnou stabilitu přepravovaného kontejneru. Pohyb podvozku je zajišťován elektropřevodovkou, pohánějící jednu z náprav. Ovládání pohonu je přednostně umístěné mimo podvozek, popř. v místě napojení na elektrickou přípojku. Po vypnutí pohonu je podvozek brzděn pomocí brzdy elektromotoru. Podvozek je standardně vyráběn z konstrukční oceli třídy 11 a proti korozi chráněn žárovým pozinkováním a nátěrem.

Přenosné jeřábky

Jeřábky slouží k vyzdvižení a manipulaci menších technologických zařízení, do max. hmotnosti 350 kg, jako jsou např. čerpadla, míchadla, umístěná v nepřístupných šachtách nebo pod hladinou vody, česlicové koše a podobně. S ohledem na způsob upevnění se jedná o jeřábky kotvené do podlahy a do stěny (S). Jeřábky jsou konstruovány tak, aby mohly být volně přenosné do několika patek.Jejich vyložení lze plynule nastavovat z místa ovládání.Jeřábky jsou zhotoveny buď z CrNi nerezových konstrukčních ocelí nebo uhlíkových ocelí s povrchovou úpravou žárový zinek.Lanko, svorky a kluzné části jsou vždy vyrobeny z nerezové oceli.

Další drobné komponenty

Petr Bobák – Web & Graphic Designer © 2021 – Strojírny Milenov, spol. s r. o.