VÝROBNÍ SORTIMENT >
TRUBKY
A TRUBNÍ DÍLCETypizované a atypické trubky

Výroba typizovaných a atypických trubek probíhá na automatizovaném svařovacím pracovišti, které je plně uzpůsobeno pro výrobu nerezových trub od průměru DN 300 do průměru DN 1 400 v tloušťce materiálu od 3 do 14 mm. Výroba probíhá ve většině případů z přístřihů, které jsou dodávány v přesně stanovených rozměrech dle požadované dimenze trub. Ve výjimečných případech, kdy nejsou k dispozici přesné přístřihy, je vstupní materiál nejprve nadělen na stanovený rozměr na nůžkách. Takto připravené plechy přesných rozměrů jsou ve výrobním procesu nejprve ukosovány, poté za studena zakruženy, sestehovány a následně je automatově proveden podélný svar (u potrubí se jedná o segmenty v maximální délce 2 m (standardně 1,5 m). Tyto podélně svařené segmenty jsou následně sestehovány a spojeny automatem provádějícím obvodový svar. Potrubí je vyráběno v délkách dle požadavků zákazníka nebo ve standardní délce 6 m. Výrobky jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 10217-7 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí. Kvalita výrobků je garantována certifikací dle směrnice 2014/68/EU.

Trubní dílce

Na automatizovaném svařovacím pracovišti popř. ručním svařováním jsou dále vyráběny atypické a typizované trubní dílce, jako jsou svařovaná segmentová kolena, centrické a excentrické redukce a T-kusy. Pracoviště pro automatizovanou výrobu nerezových segmentových kolen koncepčně navazuje na linku pro automatizovanou výrobu svařovaných nerezových trubek a je vybaveno stroji a zařízeními umožňujícími výrobu segmentových kolen v dimenzi od DN 300 do DN 1200 a tloušťce stěny od 3 do 14 mm.

Petr Bobák – Web & Graphic Designer © 2021 – Strojírny Milenov, spol. s r. o.