VÝROBNÍ
SORTIMENTMoření a pasivace nerezové oceli

Technologie moření a pasivace nerezové oceli sjednocuje vzhled po předchozích výrobních operacích a zvyšuje antikorozní odolnost výrobků, přičemž bez této povrchové úpravy může docházet ke vzniku koroze v tepelně ovlivněné oblasti svaru a v místech, kde vlivem tepelného, chemického nebo mechanického namáhání došlo ke změně chemického složení nebo struktury materiálu.

Instalovaná technologie umožňuje moření a pasivaci postřikem nebo ponorem ve čtyřech vanách (moření, oplach, pasivace, oplach). Ponorem jsou mořeny a pasivovány výrobky do rozměru 6 500 × 1 400 × 1 400 mm (délka, šířka, výška), přičemž moření a pasivace ponorem zabezpečuje dokonalé chemické ošetření na všech plochách výrobku. Větší výrobky jsou mořeny postřikem.

Pracoviště je vybaveno jeřábem o nosnosti 3,2 t. Projektovaná kapacita technologické linky je 1 000 t nerezových výrobků za rok.
Petr Bobák – Web & Graphic Designer © 2021 – Strojírny Milenov, spol. s r. o.