VÝROBNÍ SORTIMENT >
OSTATNÍ STROJE
A ZAŘÍZENÍ

Mezi další produkované výrobky pro různá průmyslová odvětví je možné zařadit:

Petr Bobák – Web & Graphic Designer © 2021 – Strojírny Milenov, spol. s r. o.